دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 88، مهر و آبان 1400، صفحه 737-991 
اثر جت و زبری نیم استوانه‌ای بر مشخصات پرش هیدرولیکی

صفحه 842-853

بنفشه اسلام منش؛ مهدی دستورانی؛ یوسف رمضانی


تعیین میزان آب کاربردی و بهره‌وری آب در باغات سیب استان فارس

صفحه 931-940

محمدعلی شاهرخ نیا؛ ابولفضل ناصری؛ فریبرز عباسی


" برآورد میزان آب مجازی گوشت قرمز دام سبک و سنگین در استان خراسان رضوی "

صفحه 967-979

عفت محمدی؛ ابوالقاسم حقایقی؛ ام البنی محمدرضاپور؛ پرویز حقیقت جو


شبیه‌سازی رطوبت خاک توسط HYDRUS-1D در سامانه‌های آبیاری قطره‌ای زیر‌سطحی و سطحی در کشت گندم با استفاده از نتایج مدل‌ ET-HS

صفحه 980-991

کامران عسگری؛ پیام نجفی؛ سید حسن طباطبائی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ شهرام کیانی؛ نگار نورمهناد